Inschrijvingen 2017-2018

Inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018 werken alle scholen van de gemeente Wijnegem, naast de wettelijk verplichte voorrangsperiodes, met een aanmeldingsprocedure. Niet langer het principe ‘wie eerst komt, kan eerst inschrijven’, is dus van kracht. Wel de afstand woonplaats – school zal bepalend zijn voor de volgorde.

Hoe gaan de inschrijvingen in zijn werk? Bekijk zeker: folder-2017

Aanmeldingsfiche voor onze school: fiche-kleuterschool-2017-2018

Na de aanmeldingsperiode en de daaraan gekoppelde inschrijvingen, volgt dan eventueel nog een ‘vrije’ inschrijvingsperiode tot alle plaatsen volzet zijn.

Tijdens de vakantie kan er verder ingeschreven worden (indien nog plaatsen beschikbaar):

 –  3 juli 2017 tussen 10u00 en 14u00          

 – 17 -18-24-25 en 28 augustus 2017 telkens tussen 10u00-14u00  

–  of na afspraak: tel. 03/354 30 23

Inschrijven kan in principe alleen gebeuren door een ouder of iemand met ouderlijk gezag (voogd).

Uitzondering hierop kan gemaakt worden wanneer de ouders een volmacht verlenen. Deze volmacht vermeldt dan de naam van de volmachtgever, de naam van diegene die de volmacht krijgt, de naam van het kind en de naam van de school waarin het kind wenst in te schrijven. Deze volmacht is ondertekend door beide ouders. Ook wordt best een kopie van de identiteitskaarten van beide ouders + SIS-kaart van het kind, meegebracht. Mensen die geen ouder zijn en geen volmacht bij zich hebben, kunnen dus ook niet in aanmerking komen voor een plaats (nummer) in een eventueel wachtrij !!! Het volmachtformulier kan je hier downloaden. volmacht-formulier-aanmelden-of-inschrijven

Bijkomende opmerking: De gemeente heeft beslist om de kinderopvang (7u – 8.15u en na 16.30u) in eerste instantie enkel open te stellen voor mensen van Wijnegem of mensen die in Wijnegem werken. Uiteraard kunnen broers en zussen van reeds vroeger ingeschreven kinderen ook nog terecht in de opvang.

Advertenties