Algemene schoolafspraken

Hieronder kan u kennismaken met de algemene schoolafspraken. Deze worden door heel de school gedragen en worden ook in de klassen doorgetrokken.

Naar school en terug naar huis:

IMG_6583‘s Morgens  vanaf 8u30 worden de kleuters opgevangen op de speelplaats. Twee leerkrachten komen de kleuters ontvangen aan onze sluis ( het kleine poortje). Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan de juffen en komen niet mee tot op de speelplaats. Indien u de klasjuf echt wil spreken kan dit in overleg of na school. Om 8u40 komen alle leerkrachten naar buiten en mogen de kleintjes ( peuters en eerste kleuterklas) al naar binnen gaan met de juf. De grotere kleuters 2de  en 3de kleuterklas blijven nog buitenspelen.  Om 8u55 gaat het belletje en begint de klasdag! Probeer allemaal zeker op tijd op school te zijn, onze poort gaat vast om 9u00!  ’s Avonds om 15u30 mogen de ouders hun kinderen aan hun klasdeur komen halen. Op woensdag eindigt onze school om 12u15, andere middagen om 11u55. Kinderen worden door de juf naar buiten gestuurd. Kinderen die naar de naschoolse opvang moeten worden verzameld in de zaal en daar opgehaald door de medewerkers van De Wolk.  Indien uw kind afwezig zal zijn op school gelieve dit ’s morgen te verwittigen. Tel: (03) 354 30 23

Buitenschoolse opvang

De WOLK, dienst voor buitenschoolse opvang, verzorgt tegen een kleine vergoeding opvang vanaf 7u en tot 18u30. Begeleiders brengen de kinderen tegen 8u45 naar school en halen hen op om 15u45. Op pedagogische studiedagen en vakantiedagen is er opvang voorzien van 7u tot 18u30.

De opvang is gelegen op wandelafstand van de school, in de Kosterijstraat 3.De allerkleinste kleuters worden per buggy vervoerd.

Indien u van deze dienst gebruik wenst te maken, dient u bij De WOLK een aanvraag in. Verantwoordelijke : Ann Van Herck, tel 03 288 21 93, kinderopvang@wijnegem.be

Eten en drinken doen we gezond!

Wij brengen geen snoep, frisdrank of IMG_6675chocolade mee naar school! Iedere woensdag is het fruitdag. Onze kleuters brengen dan fruit mee i.p.v. koekjes. Enkele mama’s, papa’s of grootouders komen het fruit schillen en snijden. De andere dagen mag je koek/fruit meegeven met je kleuter maar we vragen om dit op voorhand dan te schillen. Koekjes worden zonder papiertjes meegebracht in een doosje.

In onze school wordt alleen nog water gedronken. Dranken van thuis zijn niet toegelaten. Elke kleuter krijgt van de school  een persoonlijke beker.

Sporten is gezond

Wij hebben zeer veel aandacht voor de bewegingsactiviteiten van de kleuter. Tijdens de speeltijden krijgen ze de kans om te voetballen, fietsen, klimmen en klauteren enz. Ons groot groen domein is uiteraard een voordeel.IMG_9149

Elke klas heeft 2 maal per week turnen. De grotere kleuters ( 2de en 3de kleuterklas) krijgen ook al de kans om naar de grote turnzaal te gaan in de Notelaar.  Hiervoor zijn Turnpantoffels nodig, voozien van hun naam! Een turnzak is niet nodig deze krijgen ze in de klas.Voorzie je kleuter van makkelijke kledij voor de turnmomenten.

Hoera er is er eentje jarig, we vieren feest!

Wanneer uw kleuter jarig is, vieren we feest in de klas. Elke klas IMG_7534
heeft zijn eigen ritueel.  Wat wel gelijk loopt zijn de afspraken rond versnaperingen. Er worden geen individuele cadeautjes per kind meegebracht. Wel vinden we het fijn om een gezamenlijk snoepmoment in de klas te hebben : taart, cake, ijsjes, chips, drinken, …

Wil je graag nog een extraatje geven, dan kan u altijd gaan snollen in onze boekenlijst die te bevragen is in de Fnac (shopping center).

 Specialiteiten in de klas: 

In de klas wordt er gewerkt op individueel niveau, elk kind krijgt een aanbod op hun eigen kunnen en tempo. Kinderen die het soms wat moeilijker hebben of meer uitdagingen nodig hebben kunnen altijd even gaan spelen in ons GOK klasje. Zij worden daar nog meer begeleid.

CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding)

Als je kleuter op sommige vlakken hulp nodig heeft kan je terecht bij de diensten van het CLB. Wij kunnen ook een afspraak maken indien je dat wenst. Ouders worden steeds verwittigd bij individuele begeleiding door het CLB. Zij kunnen deze begeleiding op elk moment weigeren.
GO-CLB
Berchem Stadionstraat 1
2600 Berchem
Tel: 03/232 23 82

Communicatie en samenwerking met de ouders:
Mededelingen

Via een heen en weer schriftje (kaftje) IMG_8700worden de ouders op de hoogte gebracht van de verschillende activiteiten en gebeurtenissen.  Om het kaftje een heel schooljaar goed te kunnen gebruiken vragen we om dit te plastificeren.  Briefjes worden uit de kaftjes gehaald, we gaan er van uit dat deze dan gelezen zijn. Invulstrookjes komen in het kaftje terug mee naar de school.

Na elk thema worden de aangeleerde liedjes meegegeven in de kaftjes. Deze mogen thuis bewaard worden.

Contactdagen

Begin september gaat er in alle klassen een infoavond door. Hier krijgt men nuttige informatie over de klaswerking en worden afspraken gemaakt om de goede samenwerking te bevorderen.  Voor de nieuwe instappers is er een extra infoavond in de maand januari. Daarnaast hebben we nog 3x per jaar een individueel oudercontact waar het kleuterrapport besproken wordt.

Helpen in de klas

Wij willen in onze school ook IMG_7938ouders betrekken in het school en klas gebeuren. Het is voor de juffen een grote hulp bij kookmomenten, aanleren van computervaardigheden, puzzelen, extra begeleiding tijdens uitstappen, tuinieren, fruit schillen, …

Wil je graag bib ouder worden? Dit kan ook, dan zoek je leuke boeken rond thema’s voor de juffen in de klas en brengt deze mee.

Financiële afspraken: 

In het begin van het schooljaar betaalt u een maximumfactuur. . Hiermee betalen we  uitstappen, toneel, …

Voor de kleuters die blijven eten vragen we €0,50 per middag.  Wij zorgen voor een pedagogische opvang tijdens de middagpauze.  De facturen worden na elke trimester meegeven met de kleuters. In maart/april wordt een fiscaal attest meegegeven.

Integratie met de Notelaar:

De kleuters van de 3de kleuterklas hebben maandelijks IMG_8659een uitwisseling met het eerste leerjaar. Samen spelen, samen leren, leuke dingen doen, wisselen van klas en klasjuf,…

Dit om de drempel te verkleinen naar het eerste leerjaar.

Hier onder even de gegevens van beide directeurs:IMG_8643

Directie Het Notendopje 
Griet Mertens
Veldstraat 80 – Wijnegem
Tel: (03) 354 30 23

Directie De Notelaar
Dries Naulaers
Bergenstraat 2 – Wijnegem
Tel: (03) 353 16 89

Advertenties