Algemene schoolafspraken

Hieronder kan je kennismaken met de algemene schoolafspraken. Deze worden door heel de school gedragen en worden ook in de klassen doorgetrokken.

Naar school en terug naar huis:

IMG_6583‘s Morgens  vanaf 8u30 worden de kleuters opgewacht aan de poort door enkele leerkrachten.  Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan de juffen en komen niet mee tot op de speelplaats. Indien je de klasjuf echt wil spreken kan dit in overleg of na school. De kinderen gaan rechtstreeks naar de eigen klas, dit gebeurt wanneer nodig begeleid door een leerkracht. Om 8u55 gaat het belletje en begint de klasdag! Probeer allemaal zeker op tijd op school te zijn, onze poort gaat vast om 9u00!  ’s Avonds om 15u30 mogen de ouders hun kinderen aan hun klasdeur komen halen. Op woensdag eindigt onze school om 12u15, andere middagen om 11u55. Kinderen worden door de juf naar buiten gestuurd. Kinderen die naar de naschoolse opvang moeten, worden verzameld in de zaal en daar opgehaald door de medewerkers van de Buitenschoolse Kinderopvang.   Indien uw kind afwezig zal zijn op school gelieve dit ’s morgen te verwittigen. Tel: (03) 354 30 23

Een dag in het notendopje

Dagplanning Het Notendopje

Buitenschoolse opvang

Landelijke kinderopvang Wijnegem, dienst voor buitenschoolse opvang, verzorgt tegen een kleine vergoeding opvang vanaf 7u en tot 18u30. Begeleiders brengen de kinderen tegen 8u45 naar school en halen hen op om 15u45. Op pedagogische studiedagen en vakantiedagen is er opvang voorzien van 7u tot 18u30.

De opvang is gelegen op wandelafstand van de school, in de Kosterijstraat 3 te Wijnegem

Indien u van deze dienst gebruik wenst te maken, dien je een aanvraag in bij de verantwoordelijke Ann Van Herck, tel 03 288 21 93, kinderopvang@wijnegem.be

Eten en drinken doen we op gezonde manier

Wij brengen geen snoep, frisdrank of IMG_6675chocolade mee naar school! Iedere woensdag is het fruitdag. Onze kleuters brengen dan fruit mee i.p.v. koekjes. Enkele mama’s, papa’s of grootouders komen het fruit schillen en snijden. De andere dagen mag je koek/fruit meegeven met je kleuter maar we vragen om dit op voorhand dan te schillen. Koekjes worden zonder papiertjes meegebracht in een doosje.

In onze school wordt alleen nog water gedronken. Dranken van thuis zijn niet toegelaten. Elke kleuter krijgt van de school  een persoonlijke beker.

Sporten is gezond

Wij hebben zeer veel aandacht voor de bewegingsactiviteiten van de kleuter. Tijdens de speeltijden krijgen ze de kans om te voetballen, fietsen, klimmen en klauteren enz. Ons groot groen domein is uiteraard een voordeel.IMG_9149

Elke klas heeft 2 maal per week turnen. Voorzie je kleuter van makkelijke kledij voor de turnmomenten.

Hoera er is er eentje jarig, we vieren feest

Wanneer uw kleuter jarig is, vieren we feest in de klas. Elke klas IMG_7534
heeft zijn eigen ritueel.  Wat wel gelijk loopt zijn de afspraken rond versnaperingen. Er worden geen individuele cadeautjes per kind meegebracht. Wel vinden we het fijn om een gezamenlijk snoepmoment in de klas te hebben. wij promoten ook graag de gezonde snoepjes. ( voorbeelden krijgt u mee wanneer u kleuter bijna jarig is)

Wil je graag nog een extraatje geven, wij geven vrijblijven een verjaardagslijst mee, waar spelletjes en boekjes op staan die we kunnen gebruiken in de klas.

 

Zorg 

In de klas wordt er gewerkt op individueel niveau, elk kind krijgt een aanbod op hun eigen kunnen en tempo. Kinderen die het soms wat moeilijker hebben of meer uitdagingen nodig hebben, krijgen extra begeleiding van het “SES-team” (juf Saskia en juf Helga).  Juf Elke (zorgcoördinator) stuurt het zorgteam aan en verzorgt de gesprekken met de ouders (indien nodig).

CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding)

Als je kleuter op sommige vlakken hulp nodig heeft kan je terecht bij de diensten van het CLB. Juf Elke (zorgcoördinator) is de contactpersoon tussen ouders en CLB. Ouders worden steeds verwittigd bij individuele begeleiding door het CLB. Zij kunnen deze begeleiding op elk moment weigeren.
GO-CLB
Berchem Stadionstraat 1
2600 Berchem
Tel: 03/232 23 82

Integratie met de Notelaar

De kleuters van de 3de kleuterklas hebben maandelijks IMG_8659een uitwisseling met het eerste leerjaar. Samen spelen, samen leren, leuke dingen doen, wisselen van klas en klasjuf,…

Dit om de drempel te verkleinen naar het eerste leerjaar.

Hier onder even de gegevens van beide directeurs:IMG_8643

Directie Het Notendopje 
Griet Mertens
Veldstraat 80 – Wijnegem
Tel: (03) 354 30 23

Directie De Notelaar
Dries Naulaers
Bergenstraat 2 – Wijnegem
Tel: (03) 353 16 89

Communicatie en samenwerking met de ouders

Mededelingen

Via een heen en weer schriftje (kaftje) IMG_8700worden de ouders op de hoogte gebracht van de verschillende activiteiten en gebeurtenissen.  Als de brieven uit de kaftjes zijn, gaan we er van uit dat ze  gelezen zijn. Invulstrookjes komen in het kaftje mee terug mee naar de school.

Contactdagen

Begin september gaat er in alle klassen een infoavond door. Hier krijgt men nuttige informatie over de klaswerking en worden afspraken gemaakt om de goede samenwerking te bevorderen.  Voor de nieuwe instappers is er een extra infoavond in de maand januari. Daarnaast hebben we nog 3x per jaar een individueel oudercontact waar het kleuterrapport besproken wordt.

Helpen in de klas  ( vanwege coronamaatregelen momenteel niet mogelijk)

Wij willen in onze school ook IMG_7938ouders betrekken in het school- en klas gebeuren. Het is voor de juffen een grote hulp bij kookmomenten, het spelen met de ontdekdozen en techniekkoffers, puzzelen, extra begeleiding tijdens uitstappen, tuinieren, fruit schillen, …

Wil je graag bib ouder worden? Dit kan ook, dan zoek je leuke boeken rond thema’s voor de juffen in de klas en brengt deze mee.

Financiële afspraken: 

Voor alle kleuters is de maximumfactuur van toepassing. we vragen 45 euro per schooljaar en hiermee betalen we de uitstappen, toneelvoorstellingen en andere leuke dingen.

Voor de kleuters die blijven eten vragen we €0,50 per middag.  Wij zorgen voor een pedagogische opvang tijdens de middagpauze.  De facturen worden na elke trimester meegeven met de kleuters. In maart/april wordt een fiscaal attest meegegeven.

Advertentie