Agenda

 SCHOOLJAAR 2020-2021

Voorlopig zijn er geen ouders toegelaten op het schooldomein. Er zullen dus enkel activiteiten doorgaan op school met de kleuters zonder ouders. Indien er wijzigingen komen, laten wij dit onmiddellijk weten. 
September :

01/09: Eerste schooldag

07/09: Luizencontrole

25/09: K3 uitstap Hidrodoe (onder voorbehoud)

25/09: K2 uitstap kabouterberg (onder voorbehoud)

Oktober:

01/10: Sportdag

02/10: Facultatieve verlofdag

05/10: Dag van de leerkracht

06/10: Luizencontrole

14/10: Pedagogische studiedag = geen school voor de kleuters (onder voorbehoud)

23/10: Heksenfeest (lichtjeslopen gaat niet door)

26/10-30/10: Verkeersweek

28/10: Fluodag

31/10 – 08/11: Herfstvakantie

November:

09/11: Start zichtbaarheidsproject

09/11: Luizencontrole

11/11: Wapenstilstand = vrije dag

16/11: 1ste oudercontact (via whatsapp, zoom, …)

December:

01/12: Luizencontrole

04/12: Sint op bezoek (virtueel)

07/12: Kijkmoment nieuwe peuters van 13u30 tot 14u30 (corona = zonder ouders)

09/12: Livestream met Rusthuis Rustenborg (10u30) Toneel

18/12: Kerstfeest

19/12 – 03/01: Kerstvakantie

Januari: 

04/01: Luizencontrole

07/01: infoavond nieuwe peuters (tijdens corona zal niet via WhatsApp of zoom doorgaan)

Vanaf 11/01/21: Info inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 : tijdens corona zal de informatie gecommuniceerd worden  via website (www.hetnotendopje.be), via instagram (go_hetnotendopje) of via de facebookpagina van onze  Vriendenkring (Vriendenkring het Notendopje)

12/01: Muziekkoffer: Muzikale uitstap voor K3 (onder voorbehoud)

15/01: start van de inschrijvingen voor broers en zussen  (t/m 09/02)

18/01: Start project K3

20/01: Bezoek 1ste leerjaar voor de ouder van K3 (Onder voorbehoud, corona)

27/01: 2de Pedagogische studiedag = geen school voor de kleuters

Februari: 

01/02: Luizencontrole

03/02: Grootouderfeest K2 (onder voorbehoud Corona)

05/02: Afsluitmoment Project K3 

08/02: Kijkmoment nieuwe peuters van 13u30 tot 14u30 (corona = zonder ouders)

08/02 – 12/02: Carnaval (geen carnavalstoet dit jaar) We vieren dit een ganse week.

09/02: Laatste dag inschrijvingen broers en zussen

10/02: Inschrijvingen kinderen van personeel

13/2 – 21/2: Krokusvakantie

15/02: Start aanmeldingen van overige (online via de website Gemeente Wijnegem)  (t/m 01/03)

Maart: 

01/03: Laatste dag aanmelding van overige

01/03: Luizencontrole

05/03: Bal K3

Week van 08/03: 2de Oudercontact bij corona nog steeds (via whatsapp, zoom, …)

17/03: 3de pedagogische studiedag = geen school voor de  kinderen

18/03: Start van de inschrijvingen overigen (t/m 23/04) Eerst afspraak maken met de school

22/03: Kijkmoment nieuwe peuters van 13u30 tot 14u30 (corona = zonder ouders)

April:

01/04: Paasontbijt  + paaseitjes rapen

03/04 – 18/04: Paasvakantie

19/04: Luizencontrole

23/04: Laatste dag inschrijvingen overigen

29/4: Moederfeest Instap (VM) en K1 (NM) onder voorbehoud

Mei:

03/05: Kijkmoment nieuwe peuters van 13u30 tot 14u30 (corona = zonder ouders)

08/05: Schoolfeest Kleuterschool Het Notendopje (onder voorbehoud)

10/05: Uitstap Den Deugniet K2 en K3 (onder voorbehoud)

13/05 – 16/05: Hemelvaart

24/05: Pinkstermaandag

21/05: Start van de vrije inschrijvingen

31/05: Uitstap Jobland K1 + INSTAP (onder voorbehoud)

Juni:

01/06: Luizencontrole

07/06: 2de facultatieve verlofdag: geen school voor de kleuters

08/06: 3de Oudercontact bij corona nog steeds (via whatsapp, zoom, …)

10/06: Papadag K3 (ondervoorbehoud)

11/06: Uitstap Karrewiel K3

15/06: receptie en proclamatie K3: 18.30u (onder voorbehoud)

30/06: Laatste schooldag

Zomervakantie: 01/07 tot en met dinsdag 31/08